Начало За нас Философия

Философия

Основната ни цел е да предложим европейско ниво на обслужване на всички свои бизнес партньори.

Качество

Приоритет за нас е високото качество на предлаганите продукти и за да бъдем сигурни, че то отговаря на всички европейски изисквания, ние вземаме следните мерки:

  • внимателно проучваме и подбираме своите доставчици;
  • не доставяме стока от фирми, работещи без внедрена система за управление на качеството и преди доставка изискваме съответните Сертификати;
  • извършват се 4 нива на входящ контрол на всяка една пратка при постъпването й в склада

Бързина

Времето е ценно и начинът, по който се управлява, е определящ за количеството свършена работа в рамките на един работен ден. Ние високо ценим времето на своите клиенти и осъзнаваме, че в повечето случаи работата им е обвързана със срокове за изпълнение, затова се стремим да обработваме максимално бързо всички входящи запитвания и поръчки.
Всеки, избрал ИТТ България ЕООД, може да разчита на експедитивност и бърза доставка.

Гъвкавост

Имайки предвид броя клиенти с техните разнообразни сфери на дейност и специфични потребности, удовлетворяването на всички искания може да бъде истинско предизвикателство... което ние приемаме.
Винаги се стремим да осигурим индивидуален и гъвкав подход към всеки един клиент, като се адаптираме максимално към начина му на работа.

Цени

Определянето на адекватна пазарна цена е комплексен процес, зависещ от редица икономически фактори. Ценовата политика на ИТТ България ЕООД е да предлага актуални и атрактивни цени на своите клиенти, съобразени с пазарните тенденции и индивидуалните им изисквания.